Darshan

Guruji je utjelovljenje božanske ljubavi. Njegova misija je da nas podsjeti da mi nismo drugačiji od njega, te da smo i mi utjelovljenje te iste božanske ljubavi. Svojim primjerom i raznim tehnikama koje nam je dao, pomaže nam da se sjetimo svoje prave božanske prirode, da smo ljubav. A ljubav je sve. Ljubav otvara sva vrata, ljubav je ključ za sva rješenja. Ljubav je Bog. Guruji nas kupa svojom ljubavlju....

Kako se nositi s teškim situacijama u životu?

„Znaš, nikad nisi sama. Bog je uvijek s tobom!“ šapnuo mi je Guruji na uho na Darshanu u Splitu 2015. godine. U tom trenutku nisam bila zadovoljna s njegovim odgovorom na moj vapaj da sam sama. „Ma znam to. Pusti sad te priče o Bogu. Ja imam ozbiljan problem!“ U meni je sve kuhalo. Upravo sam saznala da će moj sin otići živjeti u duhovni centar Shree Peeta Nilayu u...

Četiri stepenice mog dosadašnjeg duhovnog rasta

Sjetila sam se jednog svog sna prije dvadesetak godina. To je bilo vrijeme mog duhovnog buđenja, vrijeme moje prve velike promjene u životu. Nazovimo ga prvi stupanj mog duhovnog rasta. Počela sam čitati knjige duhovnog sadržaja. Kad bih čula da netko priča o nekoj dobroj knjizi koju je pročitao i koja ga je inspirirala, ja sam se požurila da ju kupim, da ne bih slučajno nešto propustila. Tako to ide...

Harmonija na djelu

Protekli vikend održala sam tečaj Atma Kriya Yoge. Rekli bi nije ni prvi ni zadnji, ali ovaj je bio nekako poseban. Kao da se ušuljalo neko nježno ljubavno biće poput dobre vile, i svojim čarobnim štapićem razbacivalo oko sebe sjajne zvjezdice skladnog razvoja događaja. Zapravo, kad malo razmislim, ta „čarolija“ je bila prisutna cijelo vrijeme, od samog početka… Na zidu u mom hodniku visi kalendar koji bi me trebao podsjećati...