Od ranog djetinjstva osjećala sam želju da budem korisna društvu, svojim bližnjima, da budem na usluzi svima kome je to potrebno, da im pružam utjehu, hrabrost, svjetlo, mir i ljubav.

Kroz sve uloge koje mi je život podario stekla sam bogato životno iskustvo i spektar uspona i padova pomogao mi je da krenem na duhovni put, put do srca.

Iskrena ljubav prema svim živim bićima bila mi je zvijezda vodilja koja mi je otvarala vrata prema sve višim duhovnim razinama.

Uz lotosna stopala svog Učitelja Paramahamse Vishwanande naučila sam nekoliko tehnika koje pomažu ići preko ograničenja uma i ostvariti Božansku ljubav. To su molitve, mantre – ponavljanje božjeg imena, meditacije, Atma Kriya Yoga i OM Chanting.

Svakodnevnim prakticiranjem tih tehnika došla sam do spoznaje jedinstva s Božanskim, vođena unutarnjom prisutnošću ovdje i sada . Ispunjena Učiteljevom milošću i blagoslovom prihvatila sam zadatak da širim znanje koje mi je dao. Inicirana sam u učitelja Atma Kriya Yoge i Simply Meditation, tako da putem naučenih tehnika pomažem ljudima da zastanu u sadašnjem trenutku i okrenu se od vanjskog svijeta prema svojoj nutrini gdje se nalazi izvorna oaza mira, ljubavi i mudrosti…