Moj zadatak je biti ovdje i sada. Nigdje drugdje, nego tu gdje jesam. Što radim ovdje? Postojim… U tijelu žene ozbiljnih godina nalazi se duša čije je djelovanje slobodno, bez kontrole uma. Svjesna takvog postojanja, dozvoljavam da se duša izrazi energetskim snopovima koji nose ljubav, svjetlo i mir. Darivanjem slobode samoj sebi, darujem slobodu cijelom svijetu. Darivanjem ljubavi samoj sebi, darujem ljubav cijelom svijetu. Darivanjem svjetla samoj sebi, darujem svjetlo cijelom svijetu.

Sada, nakon devet godina razumijem riječi mog Učitelja: „Promjeni sebe da bi mogla mijenjati svijet.“ I eto, radeći tehnike koje mi je dao, promjenila sam način razmišljanja, prihvaćanja i shvatila da je svijet upravo onakav kakvog ga ja vidim i doživljavam. Dopustila sam životu da teče sa svim svojim usponima i padovima, prihvatila sve životne situacije sa zahvalnošću i oslobodila sam se utjecaja uma sa svim njegovim egoističnim ispadima. Naučila sam da svi djelujemo prema vlastitoj razini svijesti i da nema potrebe za uvjeravanja drugih u moju istinu. To mi je pomoglo da poštujem razmišljanja drugih, da prihvatim njihovo ponašanje, da ih razumijem i bezuvjetno volim.

Na taj način sam stvorila raj na Zemlji. Raj za sebe i sve oko sebe. I to je moj zadatak. Naučiti druge kako da postanu promatrači svog života, kako da probude ljubav u svom srcu, kako da ostvare mir i radost. A kako? Naučiti ih tehnikama koje mi je dao moj Učitelj, a koje sam i sama prakticirala.