“Atma Kriya Yoga budi shakti, kozmičku energiju koja se nalazi u tebi, kako bi se mogao vratiti natrag univerzalnom izvoru koji je tvoje istinsko sebstvo.”
PARAMAHAMSA SRI SWAMI VISHWANANDA

ATMA KRIYA YOGA

Atma Kriya Yoga pomaže nam spoznati i razvijati osobni odnos s Božanskim na način da uvodi svjesnost u sve što radimo. Putem milosti inicijacije u Shaktipat, ova praksa donosi više ljubavi, radosti i povezanosti sa samim životom. Također pomaže spaliti karmu brojnih života te pročišćava um i tijelo kako bismo mogli napredovati na duhovnom putu.

Atma Kriya Yoga je vrlo napredna praksa. Svaka od njezinih tehnika razvija jednu vrstu bhakti – ljubavi prema Božanskom – i otvara srce transformacijskoj snazi ljubavi. Tehnike su jednostavne za naučiti početnicima, ali i dovoljno snažne kako bi i najnaprednije meditante odvele u nova područja svjesnosti i povezanosti s Božanskim.

tehnika koje bude bhakti

ZAŠTO ATMA KRIYA YOGA?

„Ljubav nas veže i spaja, samo ljubav“. Mnogi stihovi posvećeni su ljubavi, jer bez ljubavi nema života. Svako biće teži da bude voljeno, čak i najmanja travka traži ljubav i pažnju. To znači da traže ljubav izvana, kao da ovise o drugim bićima koji će im darivati ljubav. A gdje je ta ljubav? Od kud ona dolazi? Čovjek zatvara svoje srce jer se boji voljeti. Različiti odnosi stvaraju različite vrste ljubavi, koje su najčešće uvjetovane, i koje, ako se ne zadovolje očekivanja, donose patnju. A kada bi znali da patnju stvara način vlastitog razmišljanja, a ne način ponašanja druge osobe, tada bi s lakoćom otvorili svoje srce i u njemu pronašli nepresušni izvor bezuvjetne ljubavi koja donosi mir i radost.

Zbog toga su Mahavatar Babaji i Paramahamsa Vishwananda osmislili devet tehnika Atma Kriya Yoge upravo takvima kakve jesu. Onaj tko ih prakticira, završava svoje duhovno putovanje spuštanjem iz uma u srce.

ŠTO MI JE ATMA KRIYA YOGA DALA?

Ljubav

Ni jedno živo biće, čak i da nas bezgranično voli, ne može nam dati toliku ljubav koja bi ispunila našu prazninu i dala nam mir. Sami trebamo iskopati bunar u vlastitom srcu i dosegnuti zlatnu žilu bezuvjetne božanske ljubavi. To je najveće blago skriveno u nama. To je punina koja oslobađa od nezaobilazne patnje izazvane u potrazi za ljubavlju izvan srca. Radeći Atma Kriya Yogu, izvor bezuvjetne ljubavi razotkrio je svoj put od srca srcu.

Mir

Prvu promjenu koju sam primjetila na sebi od kad radim Atma Kriya Yogu je unutarnji mir. Taj mir je vrlo postojan i sigurno ga ništa ne može promjeniti. Kao kad gledamo more i na površini vidimo uzburkane valove, a kad bi zaronili u njegovu dubinu, otkrili bi tajanstvenu postojanost tišine i mira. Tako se ja osjećam. Dok izvana pušu vjetrovi života koji pokreću razne reakcije i emocije, u svojoj nutrini ja sam u savršenom miru.

Strpljenje

Vježbajući Kurmasanu, položaj kornjače, koji je sastavni dio Atma Kriya Yoge, razvila sam jednu jako dobru vrlinu koja ide u korak s mirom – strpljenje. Sa strpljenjem prihvaćam sve što se treba dogoditi. Sa strpljenjem gradim bolje odnose s drugim ljudima i sa samom sobom. Strpljenje čuva moj mir, a mir gradi strpljenje.